Hľadaný výraz: 2Kr 17,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 V deviatom roku Osého asýrsky kráľ Samáriu zaujal. Izraelitov odviedol do zajatia do Asýrska a usadil ich v Hale a pri Habore, rieke Gozanu, a v mestách Médov.

1

mail   print   facebook   twitter