Hľadaný výraz: 2Kr 17,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Ale asýrsky kráľ zistil u Osého zradu, lebo poslal poslov ku kráľovi Egypta Suovi a neposlal ako každoročne poplatok asýrskemu kráľovi. Preto ho asýrsky kráľ dal chytiť a vrhnúť do žalára.

1

mail   print   facebook   twitter