Hľadaný výraz: 2Kr 16,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Asýrsky kráľ privolil. I vyrazil asýrsky kráľ proti Damasku a zaujal ho a odviedol ho do zajatia do Kiru. Rasina však zabil.

1

mail   print   facebook   twitter