Hľadaný výraz: 2Kr 16,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Ale Achaz poslal poslov k asýrskemu kráľovi Tiglatpilésarovi s odkazom: „Som ti sluhom a synom. Poď hore a vysloboď ma z ruky aramejského kráľa a z ruky izraelského kráľa, ktorí sa pozdvihli proti mne!“

1

mail   print   facebook   twitter