Hľadaný výraz: 2Kr 14,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Synov týchto vrahov však nepobil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde Pán prikazuje: „Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia nebudú zomierať za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech.“

1

mail   print   facebook   twitter