Hľadaný výraz: 2Kr 14,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 On dobyl zasa hranice Izraela od vchodu do Ematu až po More púšte podľa slov Pána, Izraelovho Boha, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu, Amatiho syna Jonáša, proroka, ktorý bol z Get-Oferu.

1

mail   print   facebook   twitter