Hľadaný výraz: 2Kr 14,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 On opevnil Elat a vrátil ho zasa Júdsku, keď sa jeho otec už uložil k svojim otcom.

1

mail   print   facebook   twitter