Hľadaný výraz: 2Kr 13,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Pán poslal Izraelu záchrancu a vyslobodili sa z područia Aramejcov, takže synovia Izraela bývali vo svojich stanoch ako predtým.

1

mail   print   facebook   twitter