Hľadaný výraz: 2Kr 13,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Aramejský kráľ Hazael zomrel a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Benadad.

1

mail   print   facebook   twitter