Hľadaný výraz: 2Kr 13,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ostatok Joasových dejín, všetko, čo urobil, jeho chrabrosť, ako bojoval s júdskym kráľom Amasiášom, je napísané v Knihe letopisov izraelských kráľov.

1

mail   print   facebook   twitter