Hľadaný výraz: 2Kr 10,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Nato im napísal druhý list: „Ak ste moji a poslúchate môj hlas, vezmite hlavy mužov z rodu svojho pána a príďte zajtra o takomto čase ku mne do Jezraelu!“ - Kráľových synov však bolo sedemdesiat mužov a vychovávali ich najpoprednejší z mesta. -

1

mail   print   facebook   twitter