Hľadaný výraz: 2Kr 10,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 A keď skončilo podávanie obety, rozkázal Jehu vojakom a pobočníkom: „Vojdite a pobite ich! Nech nik neujde!“ I pobili ich ostrím meča. Vojaci a pobočníci vyhodili Ašeru a vnikli až do svätyne Bálovho chrámu,

1

mail   print   facebook   twitter