Hľadaný výraz: 2Kr 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Achab mal v Samárii sedemdesiat synov. Jehu napísal list a poslal ho do Samárie predstaveným mesta, starším a Achabovým pestúnom:

1

mail   print   facebook   twitter