Hľadaný výraz: 2Kr 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Eliáš však odpovedal päťdesiatnikovi: „Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich päťdesiatich!“ Vtom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho päťdesiatich.

1

mail   print   facebook   twitter