Hľadaný výraz: 2Kr 23,20, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
20 Potom pozabíjal všetkých výšinových kňazov, ktorí tam boli pri oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter