Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 A keď sa raz klaňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asarhadon.

1

mail   print   facebook   twitter