Hľadaný výraz: 2Kr 19,37, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
37 Práve keď sa klaňal v dome svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adrammelech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Arárát. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asarhaddón.

1

mail   print   facebook   twitter