Hľadaný výraz: 2Kr 15,32, Preklad: Latinský - Nova Vulgata, Počet výsledkov: 1
32 Anno secundo Phacee filii Romeliae regis Israel regnavit Ioatham filius Oziae regis Iudae.

1

mail   print   facebook   twitter