Hľadaný výraz: 2Kr 15,32, Preklad: Arabský - Smith van Dyke, Počet výsledkov: 1
32 في السنة الثانية لفقح بن رمليا ملك اسرائيل ملك يوثام بن عزّيا ملك يهوذا.

1

mail   print   facebook   twitter