Hľadaný výraz: 2Kr 15,29, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
29 Za dnů Pekacha krále Izraelského přitáhl Tiglatfalazar král Assyrský, a vzal Jon a Abel, dům Maacha a Janoe, Kedes a Azor, i Galád a Galilei, i všecku zemi Neftalím, a přenesl obyvatele jejich do Assyrie.

1

mail   print   facebook   twitter