Hľadaný výraz: 2Kr 15,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Jábesov syn Selum sa stal kráľom v tridsiatom deviatom roku júdskeho kráľa Oziáša a kraľoval v Samárii jeden mesiac.

1

mail   print   facebook   twitter