Hľadaný výraz: 2Kor 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť.

1

mail   print   facebook   twitter