Hľadaný výraz: 2Jn 1,4, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
4 Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl některé z synů tvých, an chodí v pravdě, jakož jsme přikázání vzali od Otce.

1

mail   print   facebook   twitter