Hľadaný výraz: 1Tim 6,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.

1

mail   print   facebook   twitter