Hľadaný výraz: 1Tim 6,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo:

1

mail   print   facebook   twitter