Hľadaný výraz: 1Tim 5,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Za vdovu nech sa zapíše len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou jedného muža

1

mail   print   facebook   twitter