Hľadaný výraz: 1Tim 5,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.

1

mail   print   facebook   twitter