výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Kaz 6, 1-12

1 Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми: 2 Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души егонедостатка ни в чем, чего не пожелал бы он; но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это – суета и тяжкий недуг! 3 Если бы какой человек родил сто детей , и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, 4 потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. 5 Он даже не видел и не знал солнца: ему покойнее, нежели тому. 6 А тот, хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? 7 Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается. 8 Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое – бедняка, умеющего ходить перед живущими? 9 Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это – также суета и томление духа! 10 Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это – человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. 11 Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека лучше? 12 Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него подсолнцем?

Kaz 6, 1-12

Verš 12
Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него подсолнцем?
Ž 144:4 - (143:4) Человек подобен дуновению; дни его – как уклоняющаяся тень.
Jak 4:13 - Теперь послушайте вы, говорящие: „сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год,и будем торговать и получать прибыль";
Kaz 8:7 - что он не знает, что будет; и как это будет – кто скажет ему?

Verš 5
Он даже не видел и не знал солнца: ему покойнее, нежели тому.
Jób 3:16 - или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света.
Ž 58:8 - (57:9) Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца, каквыкидыш женщины.

Kaz 6,8 - Zmysel je dosť nejasný, preto prekladajú tento verš rozlične. "Vie kráčať pred živými": je dosť rozumný, a preto vie, ako treba žiť. Vulg: Ide tam, kde je život. Grécky: lebo chudobný vie chodiť pred životom. Niektorí tu vidia súbežnosť myšlienky a zmysel podávajú takto: čo má múdry nad pochabého? Čo má bedár z toho, že vie…? Túžby človeka sú neukojiteľné, hodnoty sveta nevedia uspokojiť dušu, a tak aj v tomto ohľade všetci ľudia, či boháč alebo chudobný, či múdry alebo pochabý, sú si rovnakí.

Kaz 6,9 - "Hľadieť" vo význame: požívať, mať, dosiahnuť niečo, čo aj v skromnej miere.

Kaz 6,10 - Meno dať veci: "Menom nazvať" znamená: do života uviesť, uskutočniť, vytvoriť."Silnejší od seba" môže byť aj vyššie postavený človek, ale tu najskôr treba myslieť na Boha: s Bohom sa chce aj Jób pustiť do súdu, keď si nevie rozlúštiť záhadu svojho utrpenia. Nikto z ľudí nemôže brať Boha a jeho ustanovenia na zodpovednosť, keď jeho riadenie nechápe.