výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Kaz 6, 1-12

1 Je tu (ešte iné) zlo, ktoré som videl pod slnkom a ktoré ťažko (dolieha) na človeka. 2 Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, majetok a slávu, takže jeho duša nemá v ničom nedostatku, nech by si zažiadal čokoľvek, ale Boh mu už nedopraje možnosť, aby z toho mohol aj požívať, a niekto cudzí to požije. Hľa, toto je márnosť, toto je ozaj zlostná choroba! 3 Keby niekto splodil aj sto synov a sám by sa tiež dožil mnoho rokov, - dni jeho rokov by boli početné - duša by sa mu však nenasýtila bohatstvom, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo: tak si (o ňom) myslím, že je na tom lepšie nedochôdča ako on. 4 Lebo ono (síce) v márnosti prišlo (na svet) a zasa za tmy odchádza preč: jeho meno zakrýva temno. 5 Ani slnko neuzrelo, ani ho nepoznalo, ono však má (viac) pokoja ako tamten. 6 Keby bol žil tisíc rokov alebo aj dvetisíc, ale keby nebol nič dobré zažil…, či nepôjde všetko na jedno a to isté miesto? 7 Všetka námaha človeka slúži jeho ústam - ale tým sa jeho duša nemôže ukojiť. 8 Akúže výhodu má múdry oproti pochabému? A čo bedár, ktorý vie kráčať pred živými? 9 Lepšie je očami hľadieť (na dobro), ako by sa duša mala (túžbou) pominúť. Aj to je (len) márnosť a honba za vetrom. 10 Čo je to, čoho meno už dávno odznelo? Je známe, že nik sa nemôže pustiť do súdu s niekým silnejším od seba. 11 Veď je veľmi mnoho rečí, ktoré len zväčšujú márnosť - čo to môže osožiť človekovi? 12 Lebo kto vie, čo je v živote dobré pre človeka. Je to azda (väčší) počet dní jeho márneho života, ktoré prežíva tieňu podobne? Ktože vie oznámiť človeku, čo nastane po ňom pod slnkom?

Kaz 6, 1-12

Verš 12
Lebo kto vie, čo je v živote dobré pre človeka. Je to azda (väčší) počet dní jeho márneho života, ktoré prežíva tieňu podobne? Ktože vie oznámiť človeku, čo nastane po ňom pod slnkom?
Ž 144:4 - Preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň.
Jak 4:13 - A teraz vy, čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“
Kaz 8:7 - Nevie totiž, čo bude. Lebo kto mu zvestuje, ako bude?

Verš 5
Ani slnko neuzrelo, ani ho nepoznalo, ono však má (viac) pokoja ako tamten.
Jób 3:16 - Že ma nezahrabali jak nedochôdča, jak nemluvniatko, ktoré nezazrelo svit!
Ž 58:8 - Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká, nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

Kaz 6,8 - Zmysel je dosť nejasný, preto prekladajú tento verš rozlične. "Vie kráčať pred živými": je dosť rozumný, a preto vie, ako treba žiť. Vulg: Ide tam, kde je život. Grécky: lebo chudobný vie chodiť pred životom. Niektorí tu vidia súbežnosť myšlienky a zmysel podávajú takto: čo má múdry nad pochabého? Čo má bedár z toho, že vie…? Túžby človeka sú neukojiteľné, hodnoty sveta nevedia uspokojiť dušu, a tak aj v tomto ohľade všetci ľudia, či boháč alebo chudobný, či múdry alebo pochabý, sú si rovnakí.

Kaz 6,9 - "Hľadieť" vo význame: požívať, mať, dosiahnuť niečo, čo aj v skromnej miere.

Kaz 6,10 - Meno dať veci: "Menom nazvať" znamená: do života uviesť, uskutočniť, vytvoriť."Silnejší od seba" môže byť aj vyššie postavený človek, ale tu najskôr treba myslieť na Boha: s Bohom sa chce aj Jób pustiť do súdu, keď si nevie rozlúštiť záhadu svojho utrpenia. Nikto z ľudí nemôže brať Boha a jeho ustanovenia na zodpovednosť, keď jeho riadenie nechápe.