Hľadaný výraz: 1Tim 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu.“

1

mail   print   facebook   twitter