Hľadaný výraz: 1Tim 3,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;

1

mail   print   facebook   twitter