Hľadaný výraz: 1Tim 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších.

1

mail   print   facebook   twitter