Hľadaný výraz: 1Tim 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

1

mail   print   facebook   twitter