Hľadaný výraz: 1Sol 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.

1

mail   print   facebook   twitter