Hľadaný výraz: 1Sol 5,19-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Ducha neuhášajte, 20 proroctvami nepohŕdajte!

1

mail   print   facebook   twitter