Hľadaný výraz: 1Sol 5,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Bez prestania sa modlite,

1

mail   print   facebook   twitter