Hľadaný výraz: 1Sol 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili.

1

mail   print   facebook   twitter