Hľadaný výraz: 1Sol 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte,

1

mail   print   facebook   twitter