Hľadaný výraz: 1Sol 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

1

mail   print   facebook   twitter