Hľadaný výraz: 1Sol 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať.

1

mail   print   facebook   twitter