Hľadaný výraz: 1Sol 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Nech sám Boh, náš Otec a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám.

1

mail   print   facebook   twitter