Hľadaný výraz: 1Sol 1,3, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
3 pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.

1

mail   print   facebook   twitter