Hľadaný výraz: 1Sol 1,3, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
3 Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,

1

mail   print   facebook   twitter