Hľadaný výraz: 1Sol 1,10, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.

1

mail   print   facebook   twitter