Hľadaný výraz: 1Sam 4,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 A keď zomierala, hovorili jej okolostojace: „Neboj sa, veď si porodila syna!“ Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla.

1

mail   print   facebook   twitter