Hľadaný výraz: 1Sam 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Samuelovo slovo znelo celému Izraelu. Izrael tiahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Aben-Ezre, Filištínci zas táborili v Afeku.

1

mail   print   facebook   twitter