Hľadaný výraz: 1Sam 14,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 Šaulovi synovia boli Jonatán, Ješui a Melchisua. Mená jeho dvoch dcér boli: meno staršej Merob a meno mladšej Michol.

1

mail   print   facebook   twitter