Hľadaný výraz: 1Sam 14,47, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 Keď sa Šaul ujal kráľovstva nad Izraelom, bojoval proti všetkým jeho okolitým nepriateľom, proti Moabu, proti Amončanom, proti Edomčanom, proti kráľom Soby a proti Filištíncom. A víťazil nad všetkými, proti ktorým sa obrátil.

1

mail   print   facebook   twitter