Hľadaný výraz: 1Sam 14,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Tak Pán zachránil v ten deň Izrael. Boj sa však preniesol až k Bethavenu.

1

mail   print   facebook   twitter