Hľadaný výraz: 1Sam 14,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Vtedy Šaul povedal Achiášovi: „Prines Božiu archu!“ Božia archa bola totiž v ten deň pri synoch Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter